Schoolbestuur

Ons schoolbestuur

Missie

Onze school behoort tot het Inrichtend Comité Zusters Annuntiaten van Heverlee. Het schoolbestuur  is de eigenlijke organisator van het onderwijs op onze school. Zij is verantwoordelijk voor het beleid  en schept de noodzakelijke voorwaarden voor goed onderwijs. 

De opdrachtverklaring van de zusters Annuntiaten van Heverlee is de inspiratiebron voor ons  onderwijs. Onder het motto: ‘Het gezag van het hart doet wonderen’, ondersteunen zij in 4 regio’s  een breed netwerk aan scholen. 

Een van deze regio’s is scholengroep Katholiek Onderwijs regio Halle Annuntiaten of kortweg KOrHA.  

KOrHA is een groep secundaire en basisscholen, die hun krachten bundelen om een netwerk van  sterke scholen te vormen in de ruime regio Halle. Samen bieden we via innovatief en uitdagend  onderwijs, voluit kansen aan kinderen en jongeren om hun sterktes te ontdekken. Hun talenten zijn  immers de bouwstenen om de toekomst samen vorm te geven.  

Onderwijs gebeurt dan ook steeds in dialoog, met respect voor de mening van iedereen. Daarbij  gaan we als Katholieke Dialoogschool uit van onze eigen overtuigingen en tradities. We heten  iedereen welkom om samen vorm te geven aan ons opvoedingsproject.  

Deze gedeelde overtuiging bracht al deze scholen samen in een breed netwerk. In de twee  secundaire scholen in Sint-Genesius-Rode en Halle en 12 lagere scholen in Pepingen, Sint-Genesius Rode, Halle en Sint-Pieters-Leeuw zetten leerkrachten zich dag in dag uit in voor meer dan 6000  leerlingen.  

Contact

Schoolbestuur zusters Annuntiaten  

Administratieve zetel 

Naamsesteenweg 355, 3001 Heverlee

Gedelegeerd bestuurders 

Els Claes 

Piet Ketele


Scholengroep Korha

Administratieve zetel 

Parklaan 7, 1500 Halle

Telefoon 

02 363 85 70

Algemeen directeur 

Lander Van Medegael 

lander.vanmedegael@korha.be

website 

www.korha.be

Schoolbestuur

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x