Schoolvisie

Heilig-Hart&College Kasteelstraat is een gezellige dorpsschool gelegen in het  groene hart van Essenbeek.  


Geloven

Vanuit een christelijk engagement willen we kinderen omringen, hen doen  stilstaan bij het mooie van mens en natuur. We creëren ruimte voor  verwondering en gaan met elkaar in dialoog. 

 • Wij geloven dat jij het kan. 
 • Wij geloven dat het kan. 
 • Wij geloven…

Groeien  

Onze school is een oefenplaats waar kinderen zich met hoofd, hart en handen  creatief ontwikkelen vanuit hun eigen leefwereld.  

 • Wij leren, wij leven, wij groeien. 
 • Wij spelen, wij groeien. 
 • Wij ontdekken, experimenteren, ondernemen… 
 • Wij groeien…

Leer-kracht

Onze leerkrachten bieden doelgericht onderwijs in een warme en veilige sfeer,  waar ruimte is voor betekenisvol leren. 

Door aan te moedigen versterken we het welbevinden en het zelfvertrouwen van elkaar. 

 • Krachtige leeromgeving. 
 • Krachtige aanpak. 
 • Leer-kracht…

Zorg dragen  

We zijn een school waar vertrouwen centraal staat, waar we leren van en met  elkaar en waar we uitgedaagd worden in ons leerproces.  

In overleg met elkaar stimuleren we de talenten en groeikansen op maat van  ieder kind. 

 • Zorg dragen voor het unieke. 
 • Zorg dragen voor jezelf. 
 • Zorg dragen voor jou. 
 • Zorg dragen…

Samen

Opdat iedereen gelukkig kan zijn, engageren we ons voor de optimale  ontplooiing van elk kind. We doen dit in een positieve dialoog en in  verbondenheid met elkaar. 

Samen uitdragen van waarden: respect, waardering, duurzaamheid… Samen met ouders, externen en vrienden van de school. 

 • Samen werken, samen leven. 
 • Samen school maken. 
 • Samen…

Kind van de wereld  

Onze kinderen trekken de wijde wereld in. Ze vliegen uit met een positief  realistisch zelfbeeld en voldoende zelfvertrouwen. Zo kunnen ze in hun verdere  leven de juiste keuzes maken vanuit hun eigen talenten en interesses. 

Met een open blik op de wereld: blijven dromen, blijven waarderen, blijven  zorg dragen. 

 • Kind van de toekomst 
 • Kind van de wereld 
 • Kind…
Schoolvisie

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x